Ninja Master

Ninja Master

Project Description

Tất cả các sinh viên của trường Ninja bị bắt cóc bởi quỷ Ninjas. Bạn, người sống sót duy nhất, nguyện cứu tất cả họ.
Bạn phải làm đào tạo độc ác và khó khăn đầu tiên; huấn luyện kiên nhẫn và hoạt động của vũ khí của bạn.
Quỷ Ninjas sẽ không ngừng tấn công của họ cho bạn. Bạn phải nhảy để né tránh vũ khí khác nhau phát hành cho bạn.
Thu thập tiền xu để mở khóa mạnh hơn vai trò và thiết bị Ninja, mà sẽ làm bạn một đặc ân tuyệt vời để đánh bại quỷ Ninjas!
Ninja Master là một trò chơi hấp dẫn và gây nghiện mà bạn không nên bỏ lỡ.
Bắt đầu đào tạo của bạn ngay bây giờ để có những Ninja tốt nhất và mạnh mẽ nhất!

  Add to Favorites

Project Details

Date 17/12/2015 Categories Author mrdell